Kalendář

<< Červen 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Novinky

Zájemci o fotografie z akcí rodičů s dětmi se mohou přihlásit u p. Hlaváčkové.

Info !

Sociální poradenství - informace o novém zákonu o sociálních službách najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz Pokud jste odpověď nenašli napište nám e-mail:mct.cz@seznam.cz

Informace 

Vaše připomínky, stížnosti nebo podněty zapisujte do návštěvní knihy, nebo do knihy stížností, která je k dispozici v kanceláři MCT CZ na Novém Spálenci.

Upozornění

Od 20.5.2016 je kancelář MCT CZ na Novém Spálenci uzavřena z důvodu pořádání pobytových akcí dětí na Lipně, dotazy a info na tel: 736 429 900.


Sponzoři


Detail [›]

 


Občanské sdružení MCT CZ

Nový Spálenec č.25, 344 01 Domažlice
Kontaktní adresa: Josef Holý, POBox 21, 344 01 Domažlice
Tel.: +420 737 111 649, E-mail: mct.cz@seznam.cz
Web: www.mct.domazlice.cz


Projekty

Jednání se zájemcem o službu | Fakultativní služby | Prostory, materiální a technické vybavení | Sportovní a další aktivity

Principy (zásady) služeb rané péče

 Princip důstojnosti

Respektovat individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
 Jednat s klientem v každé situaci dle zásad partnerství.
Prostor pro ambulantní programy je zařízen a upraven tak, aby klienty neurážel a nesnižoval jejich důstojnost.
Dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta, klient má právo kdykoliv do dokumentaci nahlížet

 Princip ochrany soukromí klienta

Během konzultace v domácím prostředí klienta vstupuje pracovník služeb rané intervence pouze na ta místa, kam je zván.
 Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem. klient má právo kdykoliv do dokumentaci nahlížet, klient má právo požádat o předání veškeré dokumentace a odstranění údajů z databáze soc. služby.
S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

 Princip zplnomocnění

Pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost klienta rozhodovat o sobě.
 Při plánování a hodnocení programu služeb rané intervence jsou rodiče členy interdisciplinárního týmu.
Služby rané intervence podporují právní vědomí rodin a sounáležitost klientských skupin.

 Princip nezávislosti

Služby rané intervence podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.
 Služby jsou klientovi poskytovány takovým způsobem, aby nečinily rodinu závislou na žádné výchovně - vzdělávací instituci ani pobytové (ústavní) instituci, od nichž musí být služby rané intervence obsahově, finančně i personálně odděleny.

 Princip práva volby

Klient se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí (nebo poskytování jen některých) nabízených služeb.
 Služby rané intervence jsou koncipovány na základě spolurozhodování o výběru služeb a tvorbě individuálního plánu.

 

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb

Spolupráce externích i interních členů v interdisciplinárním týmu a jejich vzájemná informovanost přináší ve svých důsledcích kvalitativní, časové a ekonomické výhody pro klienta a společnost.
 Klient je zván k rozhodujícím jednáním.

 Princip přirozenosti prostředí

Převážná část služeb je klientům (podle specializace pracoviště) poskytována v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině nebo si klient určí místo setkávání.
 Služby rané intervence volí takové metody, které podporují přirozené prostředí v rodině i komunitě dítěte, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.
Pracovník si domlouvá domácí konzultace tak, aby respektoval běžný chod a rytmus rodiny.

 Princip kontinuity péče

V rámci ukončování péče je klientovi předána závěrečná zpráva o průběhu poskytování služby, je  informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu.
 Služby rané péče podporují sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.